Rodzaje magazynów

magazynyMagazyny to pomieszczenia (miejsca) służące do składowania i przechowywania materiałów i towarów. Wyróżnia się wiele rodzajów magazynów.

Podstawowy podział składów obejmuje:
• magazyny zamknięte, czyli wszelkiego rodzaju budynki oraz budowle, gdzie przechowuje się zapasy, które nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, a także wymagają odpowiednich warunków przechowywania (np. stałej temperatury)
• magazyny otwarte, czyli miejsca składowania (place), gdzie przechowywane są materiały odporne na wszelkie czynniki atmosferyczne
• magazyny półotwarte, czyli przeróżne wiaty, szopy, które posiadają zadaszenie
• magazyny specjalne, czyli takie pomieszczenia, które pozwalają na zachowanie specjalnych warunków przechowywania, mogą to być np. chłodnie. Czytaj dalej Rodzaje magazynów