Rodzaje magazynów

magazynyMagazyny to pomieszczenia (miejsca) służące do składowania i przechowywania materiałów i towarów. Wyróżnia się wiele rodzajów magazynów.

Podstawowy podział składów obejmuje:
• magazyny zamknięte, czyli wszelkiego rodzaju budynki oraz budowle, gdzie przechowuje się zapasy, które nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, a także wymagają odpowiednich warunków przechowywania (np. stałej temperatury)
• magazyny otwarte, czyli miejsca składowania (place), gdzie przechowywane są materiały odporne na wszelkie czynniki atmosferyczne
• magazyny półotwarte, czyli przeróżne wiaty, szopy, które posiadają zadaszenie
• magazyny specjalne, czyli takie pomieszczenia, które pozwalają na zachowanie specjalnych warunków przechowywania, mogą to być np. chłodnie.

W różnych magazynach mają zastosowanie różnorakie wózki widłowe. W magazynach otwartych najlepiej sprawdzają się wózki widłowe z napędem spalinowym, zaś w magazynach zamkniętych i specjalnych lepsze będą wózki z napędem elektrycznym.

Magazyny można dzielić także wg rodzaju wykonywanej funkcji. I tak:
• magazyny tranzytowo-przeładunkowe, służą do przeładowywania towarów z jednego środka transportu na drugi
• magazyny rozdzielcze, służą do składowania towarów, które pochodzą z wielu źródeł
• magazyny manipulacyjne, służą m.in. do paczkowania i sortowania zgromadzonych tam towarów
Składy dzielą się także ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów. I są to:
• magazyny uniwersalne, do różnego rodzaju towarów
• magazyny ogólne, do jednego rodzaju towarów
• magazyny specjalne, do jednorodnych lub specjalnych towarów